Ett attefallshus är en upp till 25 kvm stor bygglovsbefriad komplementbyggnad. För att få bygga den krävs dock att man gör en bygganmälan och får ett startbesked innan man sätter igång Detta hjälper vi dig med och det ingår i priset!

I övrigt gäller de här reglerna för attefallshus:

  • Får uppföras på tomt där det redan finns en-eller två bostadshus.
  • Får vara max 25 kvm dock om du väljer tillvalet att ha loft tillkommer 8 kvm till.
  • Får mäta 4 meter från mark upp till nock
  • Får placeras närmast 4.5 meter till tomtgräns, därefter krävs att berörda grannar ger medgivande.
  • Får användas som komplementbostad eller komplementbyggnad ( ex förråd eller garage)