Attefallshus ä ren bygglovsbefriad komplementbyggnad som får vara max 25 kvm. Du får inreda ditt attefallshus som bostadshus och det finns många möjligheter men, även lite fallgropar som vi här vill informera om.

  • Du får bygga mer än vad detaljplanen medger

Attefallsreglerna medför faktiskt en möjlighet att bebygga en större del av tomten än vad detaljplanen medger. I detaljplanen finns en angiven byggrätt för varje tomt, det vill säga hur stor del av tomten som får bebyggas dock i attefallsreglerna ger dig möjlighet att bygga ett attefallshus utöver byggrätten.

  • Du får placera Attefallshus på prickmark

Prickmark är en placeringsbestämmelse som visar på var en på en fastighet det inte är tillåtet att placera byggnader. Normalt får inte bostadshuset eller en tillbyggnad byggas på prickmark men, attefallshus får placeras på prickmark.

  • Bygg till en källare på ditt attefallshus

Om man vill så får man bygga en källare på attefallshuset. Reglerna visar på att det är viktigt att man håller sig till en byggnadsarea ovan mark på 25 kvm, källaren får du till och med göra större än 25 kvm. Det krävs dock att belysa att använda källare under ett attefallshus som bostadsutrymme kan bli svårt då det finns en rad regler om tillgänglighet, dagsljus och brandsäkerhet som kan bli svårt att uppfylla.

  • Hjälp en familjemedlem

Att investera i ett Attefallshus ger en fin möjlighet att få en släkting eller familjemedlem att flytta in nära men, ändå avskilt. Sonen eller dottern kanske har blivit så stor men, har svårt att hitta egen bostad eller morfar kanske har blivit ensamstående och behöver hjälp. Attefallshuset ger dem den möjligheten att få bo avskilt men, ändå i närheten av familj och trygghet.

  • Generera en passiv inkomst

Du kanske inte utnyttjar huset året runt eller sitter i en situation där du behöver få in en extra inkomst. Du kan då hyra ut attefallshuset om du inrett det som en bostad. Vi kan även hjälpa dig att hitta hyresgäst om du vill.